Saturday, April 4, 2009

PBN 49: Chúng Ta Ði Mang Theo Quê Huong Pic ReCap (Continuation of ReCap Series)

Thúy Nga Video 66 - Paris By Night 49: Chúng Ta Ði Mang Theo Quê Huong

01. Việt Nam Minh Châu Trời Ðông (Hùng Lan) - Ðoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Việt Nam Toronto
02. Về Mái Nhà Xua (Nguyễn Văn Đông) - Luu Bích
03. Rừng Lạng Son (Phạm Duy) - Elvis Phuong
04. Nhớ Về Hội Lim (Trung Đức) - Ái Vân
05. Huớng Về Hà Nội (Hoàng Duong) - Khánh Ly
06. Kiếp Tha Huong (Lam Phuong) - Mạnh Ðình
07. Bèo Giạt Mây Trôi (Dân ca miền Bắc) - Kiều Hung
08. Thuong Về Miền Trung (Duy Khánh) - Nhu Quỳnh
09. Còn Chúc Gì Ðể Nhớ (Phạm Duy) - Anh Dung
10. Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) - Thiên Kim
11. Kiếp Ðộc Thân (Song Ngọc) - Tuờng Nguyên
12. Ôi Quê Nhà! (Phan Ni Tấn) - Nguyễn Hung
13. Ðà Lạt Hoàng Hôn (Minh Kỳ & Lê Dinh) - Hoàng Lan
14. Ðêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng) - Don Hồ
15. Liên Khúc Móng Chuồn Chuồn - Thế Son, Mỹ Huyền & Hoàng Lan
16. Lý Con Sáo Bạc Lieu (Phan Ni Tấn) - Phi Nhung
17. Gánh Lúa (Phạm Duy) - Nguyễn Hung & Nhu Quỳnh
18. Hà Tiên (Lê Dinh) - Mỹ Huyền
19. Tình Quê Huong (Ðan Thọ) - Thế Son
20. Nguời Di Tản Buồn (Nam Lộc) - Ngọc Minh
21. Những Nèo Ðuờng Việt Nam (Thanh Bình) - Nhu Quỳnh, Mạnh Ðình, Thế Son & Mỹ Huyền

-Myson Nguyen (Ur Welcome =D)


© 1999


http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=831206

No comments: