Saturday, March 7, 2009

PBN 23: Thế Giới Muôn Màu Pic ReCap (Continuation of ReCap Series)
Thúy Nga Video 40 - PBN 23: Thế Giới Muôn Màu

01. Liên Khúc Em Sẽ Theo Anh -
Lilian, Don Hồ, Ngọc Huệ, Duy Hạnh, Hằng Nga, Phương Khanh, Huỳnh Thi, Thái Tài & Lynda Trang Ðài
02. Yêu - Ái Vân
03. Liên Khúc Ðưa Nhau Vào Cõi Ân Tình -
Dalena, Lilian, Duy Hạnh, Phương Khanh, Ngọc Huệ, Don Hồ, Ý Nhi & Lynda Trang Ðài
04. Chiếc Lá Cuối Cùng - Hoạ Mi
05. Tình Yêu Gần Gủi - Nguyên Thảo
06. Liên Khúc Lạnh Trọn Ðêm Mưa - Ngọc Huệ, Don Hồ, Hằng Nga, Duy Hạnh, Lilian, Huỳnh Thi & Dalena
07. Lời Yêu Thương - Dalena
08. Liên Khúc Giòng Sông Babylon - Bảo Hân, Henry Chúc & Ngọc Thuý
09. Anh Là Tất Cả - Ý Nhi
10. Sầu Vương Khối Mây - Ngọc Trọng
11. Em Mơ Về Anh - Mỹ Lan
12. Ðời Vẫn Buồn Xót Xa - Hương Thơ
13. Chuyện Tình Không Suy Tư - Mỹ Lan, Phương Loan & Ban Nhạc Chí Tài

Creds to Cang for Box Cover Pic =D
http://www.thuynga.fr/details.php?idprod=521

-Myson Nguyen (Ur Welcome =D)
My Rating:
Very Good


http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=825467

No comments: