Saturday, March 28, 2009

PBN 22: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương Pic ReCap (Continuation of ReCap Series)Thúy Nga Video 39 - Paris By Night 22: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương


01.Khúc Ca Ngày Mùa & Trăng Thanh Bình - Quang Bình & Trang Thanh Lan
02.Chuyến Ðò Vĩ Tuyến - Hương Lan
03.Kiếp Nghèo - Phương Hồng Quế
04.Tình Anh Lính Chiến - Anh Khoa
05.Cho Người - Lệ Quyên
06.Tình Ðẹp Như Mơ - Thái Châu
07.Thành Phố Buồn & Buồn Không Em - Chế Linh
08.Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi - Phi Khanh & Duy Quang
09.Em Đi Rồi - Ý Lan
10.Tình Đau - Mỹ Lan
11.Xót Xa - Elvis Phương
12.Một Mình - Dalena
13.Mùa Thu Yêu Đương - Don Hồ & Ngọc Huệ
14.Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Bạch Yến
15.Tình Hồng Paris - Ái Vân & Elvis Phương
16.Ngày Tạm Biệt - Đèn Khuya -Tiễn Người Đi - Ngọc Thuý, Phương Loan & Mỹ Lan
17.Đoàn Người Lữ Thứ - Hương Lan, Phương Hồng Quế, Quang Bình & Trang Thanh Lan


Thanks a whole lot Huy Nguyen (congtonsac), from Thuy Nga Forums, for sending me the box pics for PBN 22! I REALLY appreciate it!

http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=829621&mpage=1&key=&#829621

-Myson Nguyen (Ur Welcome =D)


No comments: