Sunday, April 6, 2008

Paris by Night 32: 20 Năm Nhìn Lại

Paris By Night 32
Here are Paris by Night 32: 20 Năm Nhìn Lại clips. ENJOY!!

PARIS BY NIGHT 32: 20 Năm Nhìn Lại
THUY NGA VIDEO 49

01.Sài Gòn Vĩnh Biệt - Khánh Ly
02.Quê Hương Bỏ Lại - Hương Lan
03.Một Lần Miên Viễn Xót Xa - Elvis Phương
04.Một Chút Quà Cho Quê Hương - Mỹ Huyền
05.Tôi Với Trời Bơ Vơ - Duy Quang
06.Tuổi Mơ - Bảo Hân, Phi Phi & Phượng Thúy
07.Liên Khúc Hai Sắc Hoa Tigôn - Thanh Lan & Thái Châu
08.Stay With Me - Lilian & Henry Chúc
09.Đây Thôn Vĩ Dạ - Dalena
10.Liên Khúc Dĩ Vãng & Buồn - Thanh Hà & Thế Sơn
11.Cyber Queen - Lynda Trang Ðài
12.Hai Mươi Năm Tình Cũ - Ý Lan
13.Nhạc Kịch: Trăng Sáng Vườn Chè - Ái Vân & Chí Tài
14.Người Xa Người - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên
15.Little Sài Gòn - Don Hồ
16.Ðàn Chim Tha Phương - Nguyễn Hưng, Thế Sơn, Mỹ Huyền & Thanh Hà

-------------------------------------------------------------

UPDATED: 5/25/09
Most PBN 32 Vids are deleted/gone due to closed YouTube accounts. I will try to find more PBN 32 vids as fast as possible. Thank-You for your appreciaion! =D

No comments: